Presidenta:            Feliciana Garrido i Gómez

Vicepresidenta:    Josefa Alsina i Forn

Secretària:             Roser Soms i Tramujas

Tresorera:              Dora Marqués i Garcia  

 

Vocal:                     Rosa Maria Cot i Aguilera

Vocal:                     Maria Lluïsa Grau Graupera

Vocal:                     Manuel Campaña i Liñan   

Nova Junta de l'Associació Amics per l'Art del Maresme - 29-01-2016

Anna Garrido Gómez, Presidenta de l'Entitat

Nova seu provisional del Taller Amics per l'Art del Maresme, al Celler de la Masia Can Borrell - ARENYS DE MUNT - Catalunya

Taller Amics per l'Art del Maresme del 2003 al febrer 2019

AMICS PER L'ART DEL MARESME

Placeta Passatge Jaume I, s.n.

08358 - Arenys de Munt

CATALUNYA

 

Correu electrònic: amicsperlart@gmail.com

 

Constitució Entitat: 20/o1/2004

Nombre de socis: 42

Quota anual: 25 €

nif: G63467310

Registre Generalitat de Catalunya: 29546

 

 

AMICS PER L'ART DEL MARESME

Emplaçament Taller-Estudi: Placeta Passatge de Jaume I, s.n.

08358 - ARENYS DE MUNT

- - -

HORARI

Dimecres: de les 18 a les 20,30 h.

Per altres dies consultar: 629.336.633 - 647.199.149